Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská


:!::!::!::!::!:=======================DŮLEŽITÉ=====================:!::!::!::!::!:


Nové informace pro rodiče platné od 17. května 2021

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku, která se bude konat

dne 11. 05. 2021 v 16.00 v jídelně a v prostorách školní družiny.

Mgr. Josef Jelínek

ředitel školy

—————————————————————————————————————————————————————————–

Počet přijatých prvňáčku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Nové informace pro rodiče

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje tak, že se omezuje:

V případě zahájení provozu pro naše žáky druhého stupně, bude zapojení ke studiu vypadat následovně:

LICHÉ TÝDNY - 6.A, 6.B, 8tř., 9.tř.

SUDÉ TÝDNY - 6.C, 7.A, 7.B

Provoz škol a školských zařízení platná od 10.5. 2021


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Testování na přítomnost viru COVID-19 probíhá v rámci dubnového návratu k prezenční výuce, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Týká se všech skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení. Netýká se dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky. Testováním je podmíněna přítomnost na prezenční výuce.

Nástup dětí k prezenční výuce na škole:

lichý týden - od 12.4. do 16. 4. 2021

1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B

sudý týden - od 19.4. - 23.4. 2021

1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A

Testovací dny: pondělí a čtvrtek


Mimořádné opatření

Mimořádné opatření ve školách s 1. fází uvolnění od 12. 4. 2021 až do odvolání

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Bezpečný návrat do škol-kdy, kdo, jak, kde:

Instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s

Informační web EDU.cz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Harmonogram návratu dětí do škol:

Harmonogram návratu dětí do škol

Informace o nákaze COVID-19 ve školách u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol:

Informace o nákaze COVID 19 ve školách u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol

Inspirace pro podporu pohybových dovedností v rámci různých aktivit:

Inspirace pro podporu pohybových dovedností v rámci různých aktivit


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2021/2022

Stejně jako v předešlých dvou letech tak i ve školním roce 2021/2022 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 16. června 2021 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška k talentovým zkouškám


Příměstské tábory o prázdninách pro děti 1. stupně ZŠ - projekt financovaný Evropskou unií

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních školy ZŠ Novoměstská 21 v brněnské městské části Brno - Řečkovice a blízkého okolí prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti, která probíhá formou příměstských táborů v době školních prázdnin. Dohled nad dětmi vykonávají a zábavný program zajišťují naši zkušení lektoři.

ŠKOLÁCI 1. STUPNĚ ZŠ Novoměstská

Chcete zajistit Vašemu dítěti pestrý program a dobrou zábavu o prázdninách? Připravili jsme pro Vás a Vaše děti v době letních prázdnin dotované příměstské tábory, které rozhodně nezatíží Váš rodinný rozpočet. Nabízíme kvalitně strávený čas při zajímavých činnostech, které budou děti bavit, rozvinou jejich intelekt, přinesou nové informace, protáhnou celé tělo a naučí novým dovednostem. Zároveň dětem ponecháme dostatek prostoru pro volnou hru s kamarády a pro dětmi oblíbené sportovní aktivity. Děti stráví maximum času venku, program uvnitř je plánován pouze v nepříznivém počasí. Letos budou tábory na ZŠ Novoměstská 21 v různých termínech. Podrobné informace k jednotlivým lokalitám a termíny naleznete níže.

Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:

-oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

-dítě/děti jsou žáky 1. stupně ZŠ

-rodiče při vstupu do projektu vyplní několik formulářů a v průběhu projektu dotazník v elektronické podobě pro potřeby vyhodnocení projektu

Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz. Napište nám, prosím, jméno dítěte, jeho věk, zvolený termín tábora a místo konání.

Více informací: Bohdana Mazůrková 604 212 719

Více zde: https://www.zdravaskolicka.eu/primestske-tabory/

primestsky_tabor_na_zs_novomestska.pdf


Školní jídelna a pitný režim

1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským personálem