AKTUALITY

Cyklisticko-vodácký kurz

Na začátku nového školního roku 2020/2021 pořádáme pro žáky 6 a 7 tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy cyklisticko-vodácký kurz. Jedeme do Jižních Čech a naše hlavní stanoviště bude v kempu Krkavec.

Kemp Krkavec se nachází uprostřed malebné přírody na břehu řeky Nežárky jen 4 km od Veselí nad Lužnicí. Jedná se o starší, ale upravovaný malý klidný kemp s rodinnou atmosférou. Je obklopen loukami a lužními lesy, které přímo vybízí k výletům, sběru borůvek či houbaření. Romantickou atmosféru kempu podtrhuje šumění jezu a jihočeský modrý mlýn na protějším břehu. Na své si tu přijdou cyklisté, pro které jsou zdejší roviny s upravenými cestami rájem; vodáci, vždyť Lužnice je jejich Mekkou; i všichni ostatní, protože nedaleké pískovny poskytnou osvěžení či odpočinek na pláži malým i velkým výletníkům.

Veškeré podrobné údaje pro jednotlivé třídy najdete v příloze.

Mgr. Josef Jelínek

ředitel školy

Vodácký kurz

Cyklisticko-vodácký kurz

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vyplněné tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) na adresu školy nebo elektronicky na adresu:

kancelar@zsnovomestska.cz

Nevyplněné formuláře najdete na stránkách:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

úřední dny

PO-8:00 - 12:00

ST-8:00 - 12:00

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy

————————————————————————————————————————————

Pomoc s domácí výukou žáků – NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/


Vítejte na vzdělávání „NaDálku"

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - online nástroj vzdělávání

https://nadalku.msmt.cz/cs


JAK PŘEŽÍT VLÁDNÍ OPATŘENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOL?

Poslední dny byly pro mnoho rodin vyčerpávající. Ze dne na den museli lidé často kompletně proměnit své životy, najít mnohdy nemožná řešení. Mimořádné opatření vlády o uzavření škol trvá od středy 11.3., máme za sebou první den, druhý právě začíná. Mnoho rodičů stále neví, jak se o děti postarají nebo si vybírají výhradně z krkolomných scénářů. Ještě si ani nestačili do kalendáře zapsat, jak bude o děti postaráno v nejbližších dnech a už se na ně navalila další zátěž. Domácí, někde dokonce přímo koronavirové úkoly. Většině rodičů se orosí čelo, protože právě věnovali zásadní množství životní energie na vypracování nouzového plánu pro vlastní rodinu, jeho koordinaci se zaměstnavatelem a blízkými. A teď to vypadá, že se z nich mají stát učitelé na plný úvazek, ovšem zatímco ekonomika bude šlapat. Chci tyto rodiče krapet uklidnit. Zastavte se na chvíli, pokud Vámi ten chaos zmítá a už je na Vás těch požadavků moc. Když stát odkládá termín podání daňového přiznání o čtvrt roku, dozajista není nutno se v následujících minutách, ani hodinách strachovat, že by Vaše dítě mělo okamžitě utrpět újmu z nedostatku učení. A je vzdělávání, které bylo ve školách původně v plánu, vůbec tím hlavním, na co se s ohledem na děti nyní zaměřit? Není tato neobvyklá situace vhodnou příležitostí prozkoumat psycho-sociální laboratoř, kterou nám svět nabízí? Můžeme se bavit o lidských právech a zodpovědností s nimi spojenou, můžeme se věnovat důležitosti kvalitních lidských vztahů a otevřené komunikaci, i důležitosti zdrojů. Nicméně většina lidí řeší zejména tu praktickou otázku: „A co teď s tím?“. Nic. Nemusíte dělat nic. Ale můžete dělat všechno. Nebo něco. Můžete se svými dětmi na chvíli prožít docela jiný svět, nebo si zkusit udělat školu doma, můžete spolu s učiteli hledat kreativní cesty, jak k situaci přistoupit. Můžete se zeptat dětí, co navrhují ony. Můžete vzít tuhle příležitost a skutečně navázat dialog s dětmi i se školou. Můžete děti povzbudit, aby zpracovaly téma z oblasti, která je fascinuje a sdílely své vědomosti s ostatními. Pokud tedy můžete. A pokud chcete. Vnímám to jako ohromnou příležitost pro všechny učitele. Mají šanci ukázat, jak jsou skutečně použitelní. Zda mohou děti připravovat na nevyhnutelnou dobu velkých a nečekaných změn, zda jim dovedou předat schopnost najít novou strategii a dál tvořivě naplňovat své poslání. Dokáží to učitelé? Budou se do toho chtít pustit? Odloží navyklé způsoby a budou mít odvahu udělat chybu při zkoušení něčeho nového? Doporučuji rodičům se školami komunikovat a přeji si, aby školy komunikovaly s rodiči. Přeji si, aby školy namísto předjímání (nemyslete si, že budete zevlovat) ukazovaly žákům a studentům důvěru. Aby přicházely s návrhy a nabídkami, ne aby zasypávaly rodiče povinnostmi. Když totiž takový vyčerpaný rodič otevře online přístup do školního systému a dočká se opovržlivého vyštěknutí se striktním rozvržením úkolů na celý týden, může to být poslední kapka. Zavřou se školy, ze dne na den je nezbytné přeorganizovat život celé rodině, pokud možno u toho chodit normálně do práce a ještě dostanou rodiče úlohu pedagoga befelem? Stejně jako u domácích úkolů, ani tady nevidím, co by k tomu školu mohlo opravňovat. Jistě, situace je nestandardní. Je vhodné, abychom byli v jakési vzájemné součinnosti. Ochotu ke komunikaci bych ale nerad zaměňoval s jednostranným úkolováním. Podstatou by případně mělo být samotné vzdělávání, nikoli úkolování nebo hodnocení. Kdy jindy mohou děti zpracovat projekt, na který není ve škole dost času? Kdy jindy by mohly rozvíjet své zájmy, na které v rozvrhu není prostor? Je opravdu tak nepředstavitelné, že by si děti několik dní vybíraly, co kdy a jak se budou učit? Způsobů, jak můžete následující náročné dny uchopit, je mnoho. Zkuste se v klidu zamyslet, jaké jsou momentální potřeby Vaší rodiny a které z nich vyžadují bezodkladné naplnění. Pro ty intenzivně hledejte řešení a využívejte k tomu všechny dostupné zdroje. Ostatní potřeby odložte, můžete se k nim vrátit až největší nápor pomine. Univerzální návod na tuto situaci neexistuje. Sebeřízení se jako téma každopádně dostalo do společnosti. Přes veškerá opatření vlád je toho mnoho na lidech samotných. Jak se zachovám? Co mi dává smysl? Kde je pro mě hranice? Tak jako po celý rok, hranice si nacházíme při jednání se školou i dnes. Hodláme slepě akceptovat něčí příkazy bez vysvětlení? Máme takový strach, že se neodvážíme neplnit? Jsme vděční, že nám byly úkoly zadány? Máme vlastní představu, jak látku zpracovat? Je pro nás nemožné s danou věcí dítěti pomoci? Nemáme tiskárnu nebo ani pořádné připojení na internet? Musíme pečovat o nemocného dědečka a naše děti mají speciální potřeby? Řešíme holé přežití a na nic jiného zkrátka nemáme kapacitu? Nebojme se napsat třeba něco v duchu: „Díky za nabídku podkladů ke studiu, zatím se pokoušíme zvládnout situaci celkově, buďme v kontaktu.“ a dopřát si chvilku na to se vzpamatovat a rozhodnout, co chceme a svedeme. Škola má právo určovat, co žák dělá v době výuky v rámci školní docházky. Školní docházka je povinná, až na to že nyní je zakázaná. Zodpovědnost za vzdělávání dítěte má zákonný zástupce. Nebojme se být odborníky na své životy a stanovit si vlastní priority. Odkazy pro inspiraci zde:

O SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ:

http://seberizenevzdelavani.cz/

O SVOBODĚ UČENÍ:

https://www.svobodauceni.cz/

O SEBEŘÍZENÉM ŽIVOTĚ:

https://detijsoutakylidi.cz/

O SPOLKU KOMUNIKUJI z. s.

https://komunikuji.webnode.cz/

PODPŮRNÁ SKUPINA:

https://www.facebook.com/groups/skolajednazmoznosti/

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ:

https://khanovaskola.cz/

https://cs.khanacademy.org/

https://www.umimefakta.cz/

http://slepemapy.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimeprogramovat.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://cs.duolingo.com/

https://dobyvatel.nova.cz/

http://www.sprednasky.cz/

https://www.ted.com/

https://www.coursera.org/

https://www.fraus.cz/…/domaci-uceni-i-online-procvicovani-p…

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://spomocnik.rvp.cz/…/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-P…

http://ucebnice.online/

www.matematikavsem.cz

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://www.h-edu.cz/u…/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985

https://www.detsky-web.cz/online_vyukove_materialy

https://www.jazyky-online.info/deti/odkazy.php

http://www.macmillan.cz/materialy-zdarma

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCyjDTdEEBlgQU1mKTzUcOZg


AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU V BRNĚ

Informace ČSSZ k uzavření škol

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Na tomto odkazu najdete všechny potřebné informace i tiskopisy pro žádost o ošetřovné dítěte do 10 let.
Tento tiskopis Vám vyplní naše škola nebo si o něj můžete zažádat elektronicky u paní hospodářky.
Žádosti budou vyřizovány ve všední den od 8:00 do 14:00


DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Všechny důležité informace a opatření týkající se konavirusu najdete zde:

https://www.khsbrno.cz/

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru