AKTUALITY


SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s MŠ

Žáci 1A a 1B pro školní rok 2019/2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ÚŘEDNÍ HODINY pro nahlašování strávníků !!!

Pondělí 26.8 8.00 - 13.00

Úterý 27.8. 8.00 - 13.00

Středa 28.8. 13.00 - 20.00

Čtvrtek 29.8. 8.00 - 13.00

Pátek 30.8. 8.00 - 12.00

Rodiče prvňáčků a nové strávníky žádám o osobní návštěvu, ke nutné podepsat.

Přihlášku ke stravování, přidělit variabilní symbol a zakoupit čip za 115,-Kč (vratná záloha).

Vařit začínáme v úterý 3. 9. 2019. První týden pouze jeden druh obědu. Výběr a dopolední svačinky od 9. 9. 2019

Jídelníček na www.strava.cz bude aktualizován 26.6. 2019

Prosím o úhradu zálohy na září nejpozději 15.8. 2019

Trvalý příkaz oběd 650,-Kč

Trvalý příkaz oběd + svačina 800,-Kč

Eva Flenderová

     vedoucí školní jídelna

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Proč s rozšířenou výukou TV

Nedostatek pohybu a zhoršující se fyzická zdatnost začíná být vážným společenským problémem. Přibývá dětí, které vyměnily pohybové hry a pobyt na čerstvém vzduchu za sedavý způsob života trávený u počítačů. Naší snahou je dát dětem příležitost tento životní styl změnit a podpořit návyky vedoucí ke zdravému způsobu života. Jsme přesvědčeni, že každá hodina pohybu navíc trávená v kolektivu kamarádů, společný čas plný nezapomenutelných zážitků, seznámení se s aktivitami a (méně provozovanými) druhy sportů může být tím správným startem životní styl změnit. Je obecně známo, že pohybová aktivita napomáhá ke zvýšení výkonnosti a obranyschopnosti organismu, pozitivně ovlivňuje psychiku, paměť a koncentraci. Věříme, že sportovní třída pomůže vašim dětem k utváření zdravých návyků potřebných pro celý život.

V příštím školním roce 2019/2020 nabízíme pro žáky letošních 5. tříd rozšířenou výuku tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy 17. června 2019 od 14.00 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Přihláška

Informace


Přijatí žáci do 1. třídy pro školní rok 2019/2020