AKTUALITY

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2020/2021

Na základě dobrých ohlasů ze stran pedagogů, ale i zákonných zástupců dětí budeme i v novém školním roce 2020/2021 opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd rozšířenou výuku tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 25. 5. 2020 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška


Vážení rodiče

pro jistotu upozorňujeme, že sběr dokumentů k zápisu do prvních tříd končí dnem 24. dubna. Pokud nemáte možnost dokumenty k zápisu odevzdat do pátku 24. 4., můžete je přinést ještě do konce oficiálního zápisového období – 30. 4. 2020.

Mgr. Josef jelínek

   ředitel školy

Nový termín zápisu do prvních tříd

Ruší se veškeré akce školy včetně termínu zápisu do prvního ročníku. Termín zápisu do prvních tříd posunujeme na 23. dubna (čtvrtek)od 15:00 do 18:00 a 24. dubna (pátek) od 14:00 do 18:00.

Zápis žáků do prvních tříd na následující školní rok proběhne bez přítomnosti dětí. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat dokumenty, na základě kterých ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky.

Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 8. dubna – 24. dubna 2020. Více informací naleznete níže.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Vyplněné tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) na adresu školy nebo elektronicky na adresu:

kancelar@zsnovomestska.cz

Nevyplněné formuláře najdete na stránkách:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

úřední dny

PO-8:00 - 12:00

ST-8:00 - 12:00

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy

————————————————————————————————————————————

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Od 18. 3. 2020 do 24.3. 2020 bude škola uzavřena. Portvrzení pro OČR se bude vydávat pouze elektronicky na žádost rodičů.

Služby na škole budou vykonávány dne 19.3 a 24.3 od 8:00 - do 12:00

Mgr. Josef jelínek

 ředitel školy 
 

——————————————————————————————————————————————-

Pomoc s domácí výukou žáků – NOVÁ ŠKOLA s.r.o.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/


Vítejte na vzdělávání „NaDálku"

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - online nástroj vzdělávání

https://nadalku.msmt.cz/cs


JAK PŘEŽÍT VLÁDNÍ OPATŘENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOL?

Poslední dny byly pro mnoho rodin vyčerpávající. Ze dne na den museli lidé často kompletně proměnit své životy, najít mnohdy nemožná řešení. Mimořádné opatření vlády o uzavření škol trvá od středy 11.3., máme za sebou první den, druhý právě začíná. Mnoho rodičů stále neví, jak se o děti postarají nebo si vybírají výhradně z krkolomných scénářů. Ještě si ani nestačili do kalendáře zapsat, jak bude o děti postaráno v nejbližších dnech a už se na ně navalila další zátěž. Domácí, někde dokonce přímo koronavirové úkoly. Většině rodičů se orosí čelo, protože právě věnovali zásadní množství životní energie na vypracování nouzového plánu pro vlastní rodinu, jeho koordinaci se zaměstnavatelem a blízkými. A teď to vypadá, že se z nich mají stát učitelé na plný úvazek, ovšem zatímco ekonomika bude šlapat. Chci tyto rodiče krapet uklidnit. Zastavte se na chvíli, pokud Vámi ten chaos zmítá a už je na Vás těch požadavků moc. Když stát odkládá termín podání daňového přiznání o čtvrt roku, dozajista není nutno se v následujících minutách, ani hodinách strachovat, že by Vaše dítě mělo okamžitě utrpět újmu z nedostatku učení. A je vzdělávání, které bylo ve školách původně v plánu, vůbec tím hlavním, na co se s ohledem na děti nyní zaměřit? Není tato neobvyklá situace vhodnou příležitostí prozkoumat psycho-sociální laboratoř, kterou nám svět nabízí? Můžeme se bavit o lidských právech a zodpovědností s nimi spojenou, můžeme se věnovat důležitosti kvalitních lidských vztahů a otevřené komunikaci, i důležitosti zdrojů. Nicméně většina lidí řeší zejména tu praktickou otázku: „A co teď s tím?“. Nic. Nemusíte dělat nic. Ale můžete dělat všechno. Nebo něco. Můžete se svými dětmi na chvíli prožít docela jiný svět, nebo si zkusit udělat školu doma, můžete spolu s učiteli hledat kreativní cesty, jak k situaci přistoupit. Můžete se zeptat dětí, co navrhují ony. Můžete vzít tuhle příležitost a skutečně navázat dialog s dětmi i se školou. Můžete děti povzbudit, aby zpracovaly téma z oblasti, která je fascinuje a sdílely své vědomosti s ostatními. Pokud tedy můžete. A pokud chcete. Vnímám to jako ohromnou příležitost pro všechny učitele. Mají šanci ukázat, jak jsou skutečně použitelní. Zda mohou děti připravovat na nevyhnutelnou dobu velkých a nečekaných změn, zda jim dovedou předat schopnost najít novou strategii a dál tvořivě naplňovat své poslání. Dokáží to učitelé? Budou se do toho chtít pustit? Odloží navyklé způsoby a budou mít odvahu udělat chybu při zkoušení něčeho nového? Doporučuji rodičům se školami komunikovat a přeji si, aby školy komunikovaly s rodiči. Přeji si, aby školy namísto předjímání (nemyslete si, že budete zevlovat) ukazovaly žákům a studentům důvěru. Aby přicházely s návrhy a nabídkami, ne aby zasypávaly rodiče povinnostmi. Když totiž takový vyčerpaný rodič otevře online přístup do školního systému a dočká se opovržlivého vyštěknutí se striktním rozvržením úkolů na celý týden, může to být poslední kapka. Zavřou se školy, ze dne na den je nezbytné přeorganizovat život celé rodině, pokud možno u toho chodit normálně do práce a ještě dostanou rodiče úlohu pedagoga befelem? Stejně jako u domácích úkolů, ani tady nevidím, co by k tomu školu mohlo opravňovat. Jistě, situace je nestandardní. Je vhodné, abychom byli v jakési vzájemné součinnosti. Ochotu ke komunikaci bych ale nerad zaměňoval s jednostranným úkolováním. Podstatou by případně mělo být samotné vzdělávání, nikoli úkolování nebo hodnocení. Kdy jindy mohou děti zpracovat projekt, na který není ve škole dost času? Kdy jindy by mohly rozvíjet své zájmy, na které v rozvrhu není prostor? Je opravdu tak nepředstavitelné, že by si děti několik dní vybíraly, co kdy a jak se budou učit? Způsobů, jak můžete následující náročné dny uchopit, je mnoho. Zkuste se v klidu zamyslet, jaké jsou momentální potřeby Vaší rodiny a které z nich vyžadují bezodkladné naplnění. Pro ty intenzivně hledejte řešení a využívejte k tomu všechny dostupné zdroje. Ostatní potřeby odložte, můžete se k nim vrátit až největší nápor pomine. Univerzální návod na tuto situaci neexistuje. Sebeřízení se jako téma každopádně dostalo do společnosti. Přes veškerá opatření vlád je toho mnoho na lidech samotných. Jak se zachovám? Co mi dává smysl? Kde je pro mě hranice? Tak jako po celý rok, hranice si nacházíme při jednání se školou i dnes. Hodláme slepě akceptovat něčí příkazy bez vysvětlení? Máme takový strach, že se neodvážíme neplnit? Jsme vděční, že nám byly úkoly zadány? Máme vlastní představu, jak látku zpracovat? Je pro nás nemožné s danou věcí dítěti pomoci? Nemáme tiskárnu nebo ani pořádné připojení na internet? Musíme pečovat o nemocného dědečka a naše děti mají speciální potřeby? Řešíme holé přežití a na nic jiného zkrátka nemáme kapacitu? Nebojme se napsat třeba něco v duchu: „Díky za nabídku podkladů ke studiu, zatím se pokoušíme zvládnout situaci celkově, buďme v kontaktu.“ a dopřát si chvilku na to se vzpamatovat a rozhodnout, co chceme a svedeme. Škola má právo určovat, co žák dělá v době výuky v rámci školní docházky. Školní docházka je povinná, až na to že nyní je zakázaná. Zodpovědnost za vzdělávání dítěte má zákonný zástupce. Nebojme se být odborníky na své životy a stanovit si vlastní priority. Odkazy pro inspiraci zde:

O SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ:

http://seberizenevzdelavani.cz/

O SVOBODĚ UČENÍ:

https://www.svobodauceni.cz/

O SEBEŘÍZENÉM ŽIVOTĚ:

https://detijsoutakylidi.cz/

O SPOLKU KOMUNIKUJI z. s.

https://komunikuji.webnode.cz/

PODPŮRNÁ SKUPINA:

https://www.facebook.com/groups/skolajednazmoznosti/

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ:

https://khanovaskola.cz/

https://cs.khanacademy.org/

https://www.umimefakta.cz/

http://slepemapy.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimeprogramovat.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://cs.duolingo.com/

https://dobyvatel.nova.cz/

http://www.sprednasky.cz/

https://www.ted.com/

https://www.coursera.org/

https://www.fraus.cz/…/domaci-uceni-i-online-procvicovani-p…

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

https://spomocnik.rvp.cz/…/20-ZPUSOBU-VYUZITI-TECHNOLOGII-P…

http://ucebnice.online/

www.matematikavsem.cz

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://www.h-edu.cz/u…/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985

https://www.detsky-web.cz/online_vyukove_materialy

https://www.jazyky-online.info/deti/odkazy.php

http://www.macmillan.cz/materialy-zdarma

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.youtube.com/channel/UCyjDTdEEBlgQU1mKTzUcOZg


Česká televize spustí vyučování prostřednictvím obrazovky

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/

Pořadem UčíTelka reaguje na zavření škol

„V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé České republice ČT takřka okamžitě nabízí službu, která pomůže žákům i školám. A uleví také rodičům. Připravili jsme živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. Nový pořad UčíTelka je primárně určen pro žáky prvního stupně základních škol. Kromě toho chystáme pro starší žáky také přípravu na přijímačky.

Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Česká televize jej spustí prozatím na dobu jednoho měsíce. Provázet jím budou moderátorky Petra Křížková a Kateřina Bílková.

„Každý všední den od devíti startuje vyučování. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,“ vysvětluje vedoucí projektu Luboš Rosí.

Na vzdělávací pásmo navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti

Česká televize myslí také na starší žáky, kteří se doma připravují na přijímací zkoušky. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

„Půjde o interaktivní formát, žáci se budou prostřednictvím chatu ptát na to, co je zajímá a čemu nerozumí, zároveň ale budou probírat s učiteli zajímavou a interaktivní formou i vybraná témata z daných oblastí. Opakovat si mohou i dospělí, budeme se zaměřovat na obecně problematičtější jevy, jako jsou například slovní úlohy nebo psaní velkých a malých písmen,“ vysvětluje vedoucí projektu Radomír Šofr.

Řadu edukativních aplikací mohou děti najít také na webu www.decko.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ KORONAVIRU V BRNĚ

Informace ČSSZ k uzavření škol

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Na tomto odkazu najdete všechny potřebné informace i tiskopisy pro žádost o ošetřovné dítěte do 10 let.
Tento tiskopis Vám vyplní naše škola nebo si o něj můžete zažádat elektronicky u paní hospodářky.
Žádosti budou vyřizovány ve všední den od 8:00 do 14:00


Úklid školní zahrady

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SE VÍKENDOVÉ AKCE - ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY RUŠÍ


UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL


DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Všechny důležité informace a opatření týkající se konavirusu najdete zde:

https://www.khsbrno.cz/

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru


ORGANIZAČNÍ POKYNY LVK KOHÚTKA 2020

9.3 - 13.3.2020

Na základě dobrých zkušeností z minulého lyžařského výcvikového kurzu i v letošním školním roce 2019/2020 pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro žáky I. stupně (2. třída až 5. třída).
Horská chata Kohútka se nachází v samém srdci Valašska na horském hřebeni Javorníků v nadmořské výšce 913m. Ubytovaní budeme ve srubových chatách přímo na sjezdovce, strava je zajištěna v nedaleké hotelové restauraci horského hotelu Kohútka.

Schůzka s dětmi proběhne 26. 2. 2020/středa/ v 9.45 hod. v tělocvičně.
Schůzka s rodiči proběhne 26. 2. 2020 v 16.00 hodin v jídelně školy.

Sraz: 9. 3. v 8. 30 hodin u vchodu do tělocvičen /postranní vchod školy/.
Odjezd: 9.3. v 9.00 hodin.
Poznámka:před cestou je vhodné při event. nevolnostech podat dítěti Kinedryl .

V pondělí 9.3. před odjezdem žáci odevzdají obálku se jménem,která bude obsahovat:

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte /formulář vyplní lékař,nezapomeňte na podpis rodiče/.
  2. Prohlášení zákonného zástupce / formulář s datem vyplnění 4.3. 2019/
  3. Průkaz zdravotní pojišťovny-může být i oboustranná kopie.
  4. Čestné prohlášení o seřízeném vázání nebo doklad o seřízení vázání na lyžích.
  5. Léky-/užívá-li je dítě/ - dávkování,jiná upozornění pro zdravotnici.
  6. Kinedryl na cestu tam i zpět /je – li třeba/.
  7. Kontakt na rodiče-telefon,lépe několik spojení.

Stravování začíná i končí obědem.
Plánovaný příjezd do Brna je v pátek 13.3. mezi 16.00 – 16.30 hod.