Změna termínu a organizace zápisu budoucích prvňáčků

(koronavirové opatření)

Zápis žáků do prvních tříd na následující školní rok proběhne bez přítomnosti dětí. K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat dokumenty, na základě kterých ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky. Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 8. dubna – 24. dubna 2020. Vše ostatní v příloze

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021


Zápis dětí do 1. ročníku

Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 pro Základní školu Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 a v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 v pavilonu C na prvním stupni ZŠ Novoměstská 21.


Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

chcete umístit své dítě na naši školu a ptáte se, jak to u nás chodí, kdo jsme a podobně?

Jsme základní škola, kde se počet žáků ve třídě na prvním stupni i druhém stupni pohybuje kolem dvaceti dvou. To umožňuje vyučujícím věnovat se ve výuce každému žákovi, přistupovat k němu individuálně, blíže se s ním poznávat, respektovat jeho potřeby a více rozvíjet žákovy schopnosti ve vzdělávání. Ve výuce se pracuje také ve dvojicích, či menších skupinách. Žáci spolupracují a učí se respektovat jeden druhého. Učitelé využívají moderní poznatky i moderní prostředky při výuce. Děti se seznamují s projektovou výukou a později samostatně pracují na projektech pod vedením učitelů.

Ve volném čase děti pracují ve školní družině, hrají si, mají možnost navštěvovat mnoho kroužků jako výtvarný, keramický, pohybové hry, aerobik, hru na flétnu a jiné. Vaše dítě se může také stravovat ve školní jídelně. Připravují se dvě jídla dle výběru a také dopolední svačinka. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce a mohou si kupovat dotované mléko.

Na naší škole působí rovněž řada sportovních oddílů. Mezi nejúspěšnější patří basketbalové a florbalové družstvo, složené hlavně z dětí 1. stupně. Jsme škola rodinného typu, kde i rodiče se navzájem znají a pomáhají si.

Zápis dětí do 1. ročníku

Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

( standartní zápis, který v době koronavirového opatření neplatí !!!)

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 pro Základní školu Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 a v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 v pavilonu C na prvním stupni ZŠ Novoměstská 21.

K zápisu je potřeba

• K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

• V letošním školním roce budou podruhé v rámci celého města Brna zapisované děti elektronicky registrovány a žádost o přijetí budou rodiče vyplňovat na k tomu zřízené webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz).

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad (formulář žádosti o odklad je na http://zapisdozs.brno.cz).

K žádosti o odklad je třeba již v době zápisu doložit vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakt na zařízení obdrží rodiče u zápisu).

Zápis dětí do 1. ročníku elektronicky lze na této adrese https://zapisdozs.brno.cz/ , v prostorách školy proběhne 23. a 24. dubna 2020. Rodiče přinesou k zápisu: rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz rodičů, pokud mělo dítě odklad - rozhodnutí o odkladu (i na jiné škole). Při elektronickém přihlášení: https://zapisdozs.brno.cz/ - vytištěný formulář přinese rodič k zápisu do školy.