Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kontakty:start [2019/09/08 11:07]
kkralova [Třídy a třídní učitelé]
kontakty:start [2019/09/19 17:17] (aktuální)
jjelinek [Netřídní učitelé, asistenti pedagoga a speciální pedagogové]
Řádek 7: Řádek 7:
 | Bankovní účet | Komerční banka 44930621/​0100 ​              | | Bankovní účet | Komerční banka 44930621/​0100 ​              |
 | Zřizovatel ​   | Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora | | Zřizovatel ​   | Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora |
 +|Web informačního systému| https://​zsnovomestska-login.edookit.net|
  
 ===== Členění školy ===== ===== Členění školy =====