Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sd:start [2019/09/11 18:55]
mhamanova [Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2019/2020]
sd:start [2020/02/06 15:25] (aktuální)
mnemcova [OZNÁMENÍ jarní prázdniny]
Řádek 9: Řádek 9:
 Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči. Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování,​ pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí,​ pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání ​ a komunikaci vychovatelek s rodiči.
  
 +----
 +===== OZNÁMENÍ jarní prázdniny =====
  
 +Školní družina bude v době jarních prázdnin pro velmi malý zájem **uzavřena**.
 +
 +Děkujeme za pochopení,
 +
 +Dubanská
 ---- ----
-===== UPOZORNĚNÍ ===== 
  
-===== Stop stav ===== 
  
 +==== Upozornění ====
  
-V současné době je již školní družina plně obsazena ​nebude přijímat další žáky.+  * __Odhlášku__ ze školní družiny najdete __v dokumentech ke stažení__. Upozorňujeme,​ že **za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD**.  
 +  * __Omluvenky__ do ŠD naleznete __v provozních ​organizačních podmínkách__
  
-Děkujeme za pochopení.+ ​Dubanská
  
-Dubanská 
  
 ---- ----