Organizace školního roku

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Podzimní 29.10. 2020 - 30.10. 2020
Vánoční 23.12. 2020 - 3.1. 2021
Pololetní 29.1. 2021
Jarní 22.2 2021 - 28.2 2021
Velikonoční 1.4. 2021 - 2.4. 2021
Hlavní 1.7. 2021 - 31.8. 2021

Úřední hodiny

pondělí8:00 - 14:00 - ve školním roce
středa 9:00 - 12:00 - prázdniny 1. července, 8. července, 19. srpna, 26. srpna 2020

Zápis do 1. ročníku

8. a 9. duben 2021

Termíny třídních schůzek

úterý 01.09. 20208:30 - stručné informace o zahájení výuky 1.ročník
úterý 08.09. 202017:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 03.11. 202017:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 12.01. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 06.04. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník
úterý 01.06. 202117:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň 1. - 9. ročník

Termíny pedagogických rad

Zahajovací pondělí 24. 8. 2020
1. čtvrtletí úterý 10.11. 2020
2. čtvrtletí úterý 19. 1. 2021
3. čtvrtletí úterý 13. 4. 2021
4. čtvrtletí úterý 15. 6. 2021

Vydání vysvědčení

Za první pololetí 28.1. 2021
Za druhé pololetí 30.6. 2021

Přijímací zkoušky na střední školy

Talentové zkoušky - sportovní gymnázia od 2. 1. 2021 - do 15.1. 2021
Talentové zkoušky - konzervatoř od 15. 1. 2021 - do 30.1. 2021
Přihlášky

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia :

Přihlášky
Termíny 12.4. 2021 a 13.4. 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií :

Přihlášky
Termíny 14.4. 2021 a 15.4. 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání :

náhradní termín 1 12.5. 2021
náhradní termín 2 13.5. 2021