Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
skolni_rok:start [2019/09/01 22:05]
jjelinek [Termíny třídních schůzek]
skolni_rok:start [2019/09/11 07:25] (aktuální)
jjelinek [Termíny třídních schůzek]
Řádek 22: Řádek 22:
 |úterý ​  7.1. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník | |úterý ​  7.1. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník |
 |úterý ​  8.4. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník | |úterý ​  8.4. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník |
-|úterý ​ 10.6. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník |+|úterý ​  9.6. 2020 |17:00 1.stupeň, 17:30 2.stupeň |1. - 9. ročník |