Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská


:!::!::!::!::!:=======================DŮLEŽITÉ=====================:!::!::!::!::!:

Upozornění pro rodiče!!!

Od 21. 9. 2021 byl základní školou zřízen nový účet u KB speciálně pro platby za školní družinu. Proto žádám všechny rodiče, kteří mají děti ve školní družině, aby platby posílali pouze na tento nově zřízený bankovní účet.

číslo účtu: 123-4928350217/0100


Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Nové informace pro rodiče platné od 31. května 2021

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro

funkční období 2020 - 2023.

Návrhy kandidátů můžete posílat na mailovou adresu

zastupkyne@zsnovoměstska.cz

kancelář@zsnovomestska.cz

Více informací naleznete v příloze.

Vyhlášení voleb do školské rady


Konečně můžeme od 24.5. 2021 legálně na vnitřní sportoviště!!!!

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku, která se bude konat

dne 11. 05. 2021 v 16.00 v jídelně a v prostorách školní družiny.

Mgr. Josef Jelínek

ředitel školy

—————————————————————————————————————————————————————————–

Počet přijatých prvňáčku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2021/2022

Stejně jako v předešlých dvou letech tak i ve školním roce 2021/2022 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 16. června 2021 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška k talentovým zkouškám


Příměstské tábory o prázdninách pro děti 1. stupně ZŠ - projekt financovaný Evropskou unií

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních školy ZŠ Novoměstská 21 v brněnské městské části Brno - Řečkovice a blízkého okolí prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti, která probíhá formou příměstských táborů v době školních prázdnin. Dohled nad dětmi vykonávají a zábavný program zajišťují naši zkušení lektoři.

ŠKOLÁCI 1. STUPNĚ ZŠ Novoměstská

Chcete zajistit Vašemu dítěti pestrý program a dobrou zábavu o prázdninách? Připravili jsme pro Vás a Vaše děti v době letních prázdnin dotované příměstské tábory, které rozhodně nezatíží Váš rodinný rozpočet. Nabízíme kvalitně strávený čas při zajímavých činnostech, které budou děti bavit, rozvinou jejich intelekt, přinesou nové informace, protáhnou celé tělo a naučí novým dovednostem. Zároveň dětem ponecháme dostatek prostoru pro volnou hru s kamarády a pro dětmi oblíbené sportovní aktivity. Děti stráví maximum času venku, program uvnitř je plánován pouze v nepříznivém počasí. Letos budou tábory na ZŠ Novoměstská 21 v různých termínech. Podrobné informace k jednotlivým lokalitám a termíny naleznete níže.

Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:

-oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

-dítě/děti jsou žáky 1. stupně ZŠ

-rodiče při vstupu do projektu vyplní několik formulářů a v průběhu projektu dotazník v elektronické podobě pro potřeby vyhodnocení projektu

Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz. Napište nám, prosím, jméno dítěte, jeho věk, zvolený termín tábora a místo konání.

Více informací: Bohdana Mazůrková 604 212 719

Více zde: https://www.zdravaskolicka.eu/primestske-tabory/

primestsky_tabor_na_zs_novomestska.pdf


Školní jídelna a pitný režim

1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským personálem