Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská


:!::!::!::!::!:=======================DŮLEŽITÉ=====================:!::!::!::!::!:


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Testování na přítomnost viru COVID-19 probíhá v rámci dubnového návratu k prezenční výuce, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Týká se všech skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení. Netýká se dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky. Testováním je podmíněna přítomnost na prezenční výuce.

Nástup dětí k prezenční výuce na škole:

lichý týden - od 12.4. do 16. 4. 2021

1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B

sudý týden - od 19.4. - 23.4. 2021

1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A

Testovací dny: pondělí a čtvrtek


Mimořádné opatření

Mimořádné opatření ve školách s 1. fází uvolnění od 12. 4. 2021 až do odvolání

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

Bezpečný návrat do škol-kdy, kdo, jak, kde:

Instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Informační web EDU.cz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Harmonogram návratu dětí do škol:

Harmonogram návratu dětí do škol

Informace o nákaze COVID-19 ve školách u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol:

Informace o nákaze COVID 19 ve školách u dětí, pedagogů a zaměstnanců škol

Inspirace pro podporu pohybových dovedností v rámci různých aktivit:

Inspirace pro podporu pohybových dovedností v rámci různých aktivit


TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2021/2022

Stejně jako v předešlých dvou letech tak i ve školním roce 2021/2022 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 16. června 2021 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška k talentovým zkouškám

Nové upozornění ze školní jídelny

Vážení strávníci

Vzhledm k tomu, že zaměstnanci školní jídelny jsou v karanténě,

od 15.3-do 19.3. 2021 se pro naše žáky, ani cizí strávníky nevaří !!!!!

Mgr. Josef Jelínek -

 ředitel školy

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče, žáci,

v měsíci březnu 2021 po dobu distanční výuky budeme vařit obědy za dotované ceny, tedy za ceny stejné, jako při prezenční výuce. Výdej probíhá s čipem pouze do jídlonosičů. Pokud budete mít rodiče zájem o stravování dítěte, přihlašte se prosím na adrese:

jidelna@zsnovomestska.cz nebo na tel. 541 225 349

Výdejní doba: Žáci 11:15 – 13:00 hod.

Eva Flenderová, vedoucí kuchyně

Důležité upozornění pro rodiče!!!

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA

Vzhledem k vážné epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od 1. března 2021 uzavřou i mateřské školy, 1. a 2. ročníky základních škol vč. přípravných stupňů, speciální školy (školy dle par. 16, odst. 9 školského zákona) a praktické školy jednoleté a dvouleté.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021


INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne

22. února 2021 mimořádné opatření , dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Informace pro školy a školská zařízení týkajících se roušek


INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

  • Organizace zápisu budoucích prvňáčků
  • Zápis dětí do 1. ročníku

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/budouci_prvnacci/start


Příměstské tábory o prázdninách pro děti 1. stupně ZŠ - projekt financovaný Evropskou unií

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních školy ZŠ Novoměstská 21 v brněnské městské části Brno - Řečkovice a blízkého okolí prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti, která probíhá formou příměstských táborů v době školních prázdnin. Dohled nad dětmi vykonávají a zábavný program zajišťují naši zkušení lektoři.

ŠKOLÁCI 1. STUPNĚ ZŠ Novoměstská

Chcete zajistit Vašemu dítěti pestrý program a dobrou zábavu o prázdninách? Připravili jsme pro Vás a Vaše děti v době letních prázdnin dotované příměstské tábory, které rozhodně nezatíží Váš rodinný rozpočet. Nabízíme kvalitně strávený čas při zajímavých činnostech, které budou děti bavit, rozvinou jejich intelekt, přinesou nové informace, protáhnou celé tělo a naučí novým dovednostem. Zároveň dětem ponecháme dostatek prostoru pro volnou hru s kamarády a pro dětmi oblíbené sportovní aktivity. Děti stráví maximum času venku, program uvnitř je plánován pouze v nepříznivém počasí. Letos budou tábory na ZŠ Novoměstská 21 v různých termínech. Podrobné informace k jednotlivým lokalitám a termíny naleznete níže.

Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:

-oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

-dítě/děti jsou žáky 1. stupně ZŠ

-rodiče při vstupu do projektu vyplní několik formulářů a v průběhu projektu dotazník v elektronické podobě pro potřeby vyhodnocení projektu

Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz. Napište nám, prosím, jméno dítěte, jeho věk, zvolený termín tábora a místo konání.

Více informací: Bohdana Mazůrková 604 212 719

Více zde: https://www.zdravaskolicka.eu/primestske-tabory/

primestsky_tabor_na_zs_novomestska.pdf


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a

provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

  • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace

o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

• v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,

• provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021


Vážení rodiče!

Vláda ČR na svém zasedání rozhodla o prodloužení přísných protiepidemiologických opatřeních, z čehož vyplývá, že i nadále bude prezenční výuka ve školách probíhat pouze v 1. a 2. ročníku. Distanční výuka pro ostatní třídy bude pokračovat nejméně do 22. ledna 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

UPOZORNĚNÍ K PRONÁJMŮM TĚLOCVIČEN

V návaznosti na nové vládní rozhodnutí ohledně situace spojené s COVID-19 se s platností od 18.12. 2020 do 10.1. 2021 se zastaví veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců ve vnitřních prostorách, tudíž i pronájmy tělocvičen. O případných dalších změnách budeme pravidelně informovat na našem školním webu v oddělění pronájmy tělocvičen. Děkuji za pochopení.

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronájem tělocvičen opět v provozu !!!

Vláda v neděli po mimořádné jednání rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření ze čtvrtého do třetího stupně rizika. Ve čtvrtek 3. 12. 2020 začne platit třetí stupeň PES. To namená možnost opět sportování v tělocvičnách, ale za určitých podmínek.

Jaká budou omezení:

K dosud povoleným profesionálním soutěžím se přidají také amatérské, ovšem stále bez diváků. Otevřou se vnitřní sportoviště pro individuální sporty, ovšem nejvýše do deseti lidí. Venku se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny. Ve sportovištích bude platit pravidlo jednoho klienta na 15 metrů čtverečních provozní plochy.

Skupinové lekce se bude moci uskutečnit do deseti lidí, respektive trenér a devět účastníků. Oproti avizovaným pravidlům, která tento týden představilo ministerstvo průmyslu a obchodu, platí povinnost roušek při cvičení.

S pozdravem

Mgr. Josef Jelínek

ředitel školy

Vážení rodiče

Na základě návrhu vlády ČR a schválení Poslaneckou sněmovnou ČR bylo schváleno prodloužení nouzového stavu do 12.prosince 2020. Přestože se Česko má od pondělí přepnout do nižšího stupně protiepidemického systému, další žáci a studenti se do škol nevrátí hned. Podle ministra školství Roberta Plagy to bude ve dvou vlnách 25. a 30. listopadu.

Pro základní školy se ale příští týden nic nezmění, stále se budou prezenčně učit pouze prvňáci a druháci, malotřídky a speciální školy. Ředitelé základních škol tak dostanou na plánování výuky ještě pět dní navíc. Zbytek žáků prvního stupně, druhého stupně v rotacích a deváťáků do lavic zasedne až v pondělí 30. listopadu 2020.

Plán otevření škol ale ještě neschválila vláda. Bude o něm jednat až v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný neočekává, že by schvalování opatření měly doprovázet nějaké problémy.

V případě souhlasu vlády s tímto návrhem o nástupu dětí do základních škol k 30.11. 2020 by žáci nastupovali v tomto režimu:

Informace k provozu škol a školních zařízení od 30.11. 2020

1. - 5. ročník ZŠ prezenčně

9. ročník - prezenčně

6.A - rotační režim prezenčně/distančně

6.B - rotační režim distančně/prezenčně

6.C - rotační režim distančně/prezenčně

7.A - rotační režim prezenčně/distančně

7.B - rotační režim distančně/prezenčně

8. ročník - rotační režim prezenčně/distančně


Informace k provozu škol a od 18. listopadu 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem

Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Pravidla distanční výuky pro ZŠ Novoměstská 21

Pravidla online vyučování


Osvětové materiály k bezpečnému chování v nouzovém stavu

Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. Doporu-čení pro rodiče – sledujte, co děti sledují. Hrejte bezpečně. Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyberšikana.

Bezpečně v kyber

Rodiče, sledujte co děti sledují

Rodiče, hrejte bezpečně

Podpůrné materiály k zabezpečení videokonferencí

Jelikož se velká část komunikace výuky na školách se opět přesunula do kyberprostoru, připomínáme materiály pro zabezpečení videokonferencí a jejich bezpečnou správu, které vypracoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Jedná se o příručku Videokonference bezpečně, leták Bezpečná práce na dálku - doporučení pro školy i zaměstnance a pro potřeby institucionálního řešení videokonferencí také Bezpečnostní standard pro videokonference.

Podpůrné materiály k zabezpečení videokonferencí

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a to včetně školních družin.

Nově tedy dochází k uzavření obou stupňů ZŠ.

Proto od zítřka, tedy od 14. 10. 2020 oba stupně naší základní školy přecházejí na distanční výuku.

Školská zařízení, tedy školní jídelny, nebyly nařízením vlády uzavřeny. I nadále mohou poskytovat stravování zaměstnancům školy v rámci závodního stravování a v případě zájmu zákonných zástupců žáků odebírat stravu při distanční výuce, zajistit i odběr těchto obědů. Dle Metodiky pro vzdělávání distančním způsobem vydané MŠMT i nadále platí, že nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek školní jídelny oběd odebrat a to je každý den od 13.00 - do 13.25

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Níže přinášíme přehled informací k těmto opatřením. Informace jsou průběžně aktualizovány.

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Výběrové řízení na vybavení IT pro ZŠ Novoměstská 21

Dne 14.10 2020 zveřejňujeme požadavky na výběrové řízení pro vybavení naší základní školy počítačovou technikou Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách školy

www.zsnovomestska.cz v sekci výběrové řízení

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy 

UPOZORNĚNÍ K PRONÁJMŮM TĚLOCVIČEN

V návaznosti na nové vládní rozhodnutí ohledně situace spojené s COVID-19 ses platností od 12.10. 2020 na dva týdny zastaví veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců ve vnitřních prostorách, tudíž i pronájmy tělocvičen. O případných dalších změnách budeme pravidelně informovat na našem školním webu v oddělění pronájmy tělocvičen. Děkuji za pochopení.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Vážení rodiče a žáci,

Na základě nových krizových opatření vlády ze dne 8.10.2020

od 12. 10. přecházíme na druhém stupni na kombinaci prezenční a distanční výuky.

Vydávám následující nařízení:

prezenční výuka

12.10. - 16.10. - 6.A, 6.B, 6.C, 7.B

distanční výuka

12.10. - 16.10. - 7.A, 8.A, 9A

Následující týdny se budou tyto skupiny střídat až do odvolání současného nařízení vlády.

Konzultační hodiny učitelů během prezenční výuky jsou ve stanoveném čase.

Během distanční výuky žáci nemohou konzultační hodiny využívat. Případné konzultace mohou být pouze distanční formou.

Distanční výuka probíhá dle zveřejněných pravidel.

Obědy a svačiny pro žáky v distanční výuce budou automaticky odhlášeny s výjimkou dne 12.10., kdy je možnost se odhlásit jednotlivě.

Svačiny budou odhlášeny automaticky.

Pokud by měl žák zájem o odběr oběda během distanční výuky, má nárok na dotovaný oběd, ale je možný pouze odběr do jídlonosiče v době od 10,15 do 11,00. K odebírání stravy se lze přihlásit do 10 hodin předchozího dne.

Pro žáky v prezenční výuce probíhá stravování běžným způsobem. Na tuto dobu nejsou ze stravy odhlašováni.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

POZOR - další změna pátečního rozvrhu !!!

Z důvodu konání 2. kola do senátních voleb na naší základní škole dochází v pátek 9. října 2020 ke změně v rozvrhu žáků stejně jako v minulém týdnu.

Veškeré důležité informace změn v rozvrhu žáků najdete v Edookitu !!!

Mgr. Josef jelínek

 ředitel školy

POZOR - změna pátečního rozvrhu !!!

Z důvodu konání voleb na naší základní škole dochází v pátek 2. října 2020 ke změně v rozvrhu žáků

Veškeré důležité informace změn v rozvrhu žáků najdete v Edookitu !!!

Mgr. Josef jelínek

 ředitel školy

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelství Základní školy Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace Vám oznamujeme, že s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky

vyhlašujeme ředitelské volno dne 25. září 2020.

Družina bude dle poptávky rodičů I. stupně pro zájemce v provozu.

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy

Nová mimořádná opatření pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Nová mimořádná opatření pro základní školy


Pravidla klientů pro provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor ZŠ Novoměstská

Společný manuál pro školy k 1.9.2020

Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Další informace Vám budeme průběžně zasílat do elektronické žákovské knížky (Edookit) a zveřejňovat na webových stránkách školy.

Manuál k provozu škol MŠMT a MZ

Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Přílohy k manuálu-letáky

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku


ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V úterý v 8.00 sraz před školou.

Přivítání místostarostou městské části Mgr.René Černým a ředitelem školy.

Prosím rodiče budoucích prvňáčků, kteří se chtějí účastnit zahájení ve třídách o roušku, vzhledem ke zvýšeným epidemiologickým požadavkům vydaných ministerstvem zdravotnictví a manuálem ministerstvem školství.

Úterý 1. září

1. vyučovací hodina všichni žáci (8.45)

Středa 2. září

1. třída - 2 hodiny (do 9.40)

2.- 5. třída - 4 hodiny (do 11.40)

6.- 9. třída - 5 hodin (do 12.35)

Čtvrtek 3. září

1. třída - 3 hodiny (do 10.45)

2. - 5. třída - 4 hodiny (do 11.40)

6. - 9. třída - 5 hodin (do 12.35)

Pátek 4. září

VŠECHNY TŘÍDY DLE ROZVRHU !!!


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

1. před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota

2. pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou)

3. pohyb zákonných zástupců dětí po škole je zakázán, pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníků se mohou pohybovat v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu ve vyhrazeném prostoru (šatny) a zároveň je nutné dodržovat protiepidemická opatření aktuální v danou chvíli

4. žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni

5. žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem

6. v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy do karanténní místnosti a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře

7. škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře

8. v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny

9. rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému Edookit nebo emailu a vývěsní tabule před vstupem do školy

10. v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS

11 v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám

12. distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě)

13. povinnost školy poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (mimořádným opatření KHS, plošné opatření MZd a nařízení karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tírežim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)mto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy

Školní jídelna a pitný režim

1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským personálem

Činnost školní družiny

Činnost školní družiny bude organizována běžným způsobem za dodržení pravidel zvýšené hygieny. Skupiny zájmového vzdělávání budou tvořeny žáky více tříd, ale nebudou se v průběhu školního roku měnit.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Informace školní jídelny pro školní rok 2020/2021