Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:ingrid_kmoskova:trida:start [2019/09/11 07:35]
ikmoskova [Aktuality]
ucitel:ingrid_kmoskova:trida:start [2019/09/16 20:58] (aktuální)
ikmoskova [PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN - ORGANIZACE]
Řádek 5: Řádek 5:
 Milí rodiče, Milí rodiče,
 již mi můžete psát na novou e-mailovou adresu: **ingrid.stejskalova@zsnovomestska.cz** ​ !   --- //​[[ingrid.stejskalova@zsnovomestska.cz|Ingrid Stejskalová]]//​ již mi můžete psát na novou e-mailovou adresu: **ingrid.stejskalova@zsnovomestska.cz** ​ !   --- //​[[ingrid.stejskalova@zsnovomestska.cz|Ingrid Stejskalová]]//​
- 
- 
- 
-===== PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN - ORGANIZACE ===== 
- 
-  * 2.9. - sraz před školou v **7:50**. Bude jen první vyučovací hodina. **Konec 8:45**. Děti si nic neberou. Obědy jsou až od úterý. Družina v provozu. 
-  
-  * 3.9. - vyučování do **11:40** (třídnické hodiny). Děti si vezmou aktovku a pouzdro, svačinu a pití,​ručník,​ přezůvky a čip, popř. nakoupené sešity, deníček. 
- 
-  * 4.9. - vyučování do **11:40** (třídnické hodiny). Aktovka, pouzdro, sešity, kufřík s pomůckami do VV dle seznamu. 
- 
-  * 5.9. - vyučování dle rozvrhu (bude dodán v úterý v úkolníčku). 
- 
-  * 6.9. - 4. vyučovací hodinu máme výukový program EKOTONDA zdarma ve třídě, věnovaný ekologii a odpadům. 
- 
-  * **10.9. v 17:00 budou třídní schůzky.**