6.C

VYSVĚDČENÍ ZA 1.POLOLETÍ 2020/21

Hodnocení za první pololetí se vždy podává formou výpisu. Tento výpis bude žákům předán do tří dnů od nástupu do škol. Rodiče si mohou hodnocení za první pololetí zobrazit v systému Edookit a to v záložce „Hodnocení“, podčást „Celkové hodnocení“. Zde uvidíte jakousi formu výpisu vysvědčení vašeho dítěte.

ROZVRH HODIN DISTANČNÍ(VZDÁLENÁ) VÝUKA od 4. 1. 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:30
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:15
Po M on-line D on-line Čj on-line Aj
Út Čj on-line Z on-line Aj on-line M
St M on-line Čj on-line
Čt D M on-line Př on-line Aj on-line Čj Z
F on-line VkO Čj

Konzultační hodiny TU

úterý 13:00 - 14:00 a čtvrtek 8:50 - 9:50 jinak dle domluvy


Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2020/2021

Český jazyk2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444 pracovní sešity FRAUS „Český jazyk s nadhledem 6 pro ZŠ a VG 2v1“, https://www.ucebnicevanicek.cz/hledat/?q=F4466. Bude se vybírat 100,- Kč na tento pracovní sešit. Přinést do 4. 9. včetně. Žák který pracovní sešit nezaplatí, zakoupí si jej sám.
Anglický jazyk2x č. 544
Matematika1x č. 440
Dějepis1x č. 564
Výchova k občanství1x č. 544
Fyzika1x č. 540
Přírodopis1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný
budeme vybírat 98,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová)
Zeměpis1x č. 460
Hudební výchova1x č. 544
Výtvarná výchova1x č. 420
Tělesná výchovasálová obuv povinně

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)

Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.