Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:libuse_kourilova:trida:domaci_ukoly:start [2020/03/25 13:57]
lkourilova
ucitel:libuse_kourilova:trida:domaci_ukoly:start [2020/03/30 13:44] (aktuální)
lkourilova
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Domácí úkoly===== ======Domácí úkoly=====
 +Týdenní plán učiva ​ pro 2. B  od 30.3. do 3.4.
 +
 +ČJ – Slova se skupinami bě, pě, vě, mě
 +Učebnice str. 89,​90,​91, ​ PL 18 a 19 – v příloze - učivo ČJ v 1.hodině PO 30.3. – všechny prac. listy na tento týden. ​  PP str. 20/2.sl., 21/celou stranu, do sešitu ČJ1 89/2, 90/3 a do Diktátu 89/3.  Písanka str.29.
 +
 +M – uč. M7 – str. 1,2 – Opakování násobení a dělení 2,​3,​4, ​ str.3 - vyvození násobení 5, str. 5 – geometrie – polopřímka.
 + PZ3 : str.5/​17,​18,​str. ​ 6/​21,​22 ​ PZ2: str.20/80.
 +PRV  - uč. str. 51 Ptáci a jejich hnízda, PL  62 a 63 vlepit do sešitu Prvouky.
 +
 +HV –str. 44 píseň Uvíjíme věneček – lidové dětské hry, květiny na obrázku: podběl, prvosenka, sasanka a violka.
 +
 +VV – Kresba z představy - viz přílohy v ČJ ( co si dokážeš představit,​ když vidíš nějaký tvar na kousku papíru – kresli tužkou, vymaluj pastelkami, obtáhni černou fixou).
 +
 +TV – Protahovací a posilovací cviky. Průpravná cvičení s míčem – přihrávky nebo dribling, jednoduché míčové hry.
 +
 +PČ – Velikonoční výzdoba do oken – slepička , vejce… viz příloha – vystřihnout a vybarvit.  ​
 +
 +
  
 Plán výuky pro třídu 2. B  v týdnu ​ -  23.3. – 27.3.2020 ​ Plán výuky pro třídu 2. B  v týdnu ​ -  23.3. – 27.3.2020 ​