7.BInformace týkající se distanční výuky jsou v sekci rozvrh hodin.


Školní rok 2020/2021

Informace k organizaci školního roku naleznetezde.


Seznam sešitů a pomůcek:

Český jazyk2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\pracovní sešity FRAUS „Český jazyk 7 nová generace 2v1“,ISBN_978-80-7489-532-7 , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si tentýž! pracovní sešit zakoupí
Anglický jazyk2x č. 544
Německý jazyk2x č. 544
Matematika1x č. 440, 1x 524
Dějepis1x č. 564
Výchova k občanství1x č. 544
Fyzika1x č. 540
Přírodopis1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný z loňského roku
Zeměpis1x č. 460
Hudební výchovanotový sešit z minulého školního roku
Výtvarná výchova1x č. 420
Tělesná výchovasálová obuv povinně

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
Sešity nenadepisovat!!!
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)

Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.