7.B

Vážení rodiče! Vláda ČR na svém zasedání rozhodla o prodloužení přísných protiepidemiologických opatřeních, z čehož vyplývá, že i nadále bude prezenční výuka ve školách probíhat pouze v 1. a 2. ročníku. Distanční výuka pro ostatní třídy bude pokračovat nejméně do 22. ledna 2021
Výuka
od pondělí 4.1.2021 bude probíhat distanční formou podle rozvrhu uvedeného na stránkách naší třídy v sekci rozvrh hodin. Připomínám jen, že matematika v pondělí bude online od 10:00 hodin. S pozdravem Markéta Kučerová.


======Školní rok 2020/2021====== Informace k organizaci školního roku naleznetezde.

Seznam sešitů a pomůcek:
|
Český jazyk|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\pracovní sešity FRAUS „Český jazyk 7 nová generace 2v1“,ISBN_978-80-7489-532-7 , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si tentýž! pracovní sešit zakoupí| |Anglický jazyk|2x č. 544| |Německý jazyk|2x č. 544| |Matematika|1x č. 440, 1x 524| |Dějepis|1x č. 564| |Výchova k občanství|1x č. 544| |Fyzika|1x č. 540| |Přírodopis|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný z loňského roku| |Zeměpis|1x č. 460| |Hudební výchova|notový sešit z minulého školního roku| |Výtvarná výchova|1x č. 420| |Tělesná výchova|sálová obuv povinně| Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
Sešity nenadepisovat!!!
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí
6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)
Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.**

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.