8. třída

Školní rok 2020/2021

Rozvrh na první týden ve školním roce 2020/2021

úterý - 1 vyučovací hodina

středa - 5 vyučovacích hodin - třídnické práce

čtvrtek - 5 vyučovacích hodin - z toho 2 hod. třídní práce

pátek - vyučováni dle rozvrhu

Seznam sešitů a pomůcek:

Český jazyk1x č. 544, 1x č. 524
Anglický jazyk2x č. 544
Matematika1x č. 440
Dějepis1x č. 564
Výchova k občanství1x č. 544
Fyzika1x č. 540
Přírodopis1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný zůstává z loňska
Chemie 1x č. 564 a 1x 524
Zeměpis1x č. 460
Výchova k občanství1x č. 544
Hudební výchovasešit pokračuje z loňského roku
Pěstitelské práce1x č. 524
Výtvarná výchova1x č. 420
Tělesná výchovasálová obuv povinně
Informatika 1x č. 524

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Sešity nenadepisovat!!!

Všechny sešity i učebnice nosit obalené!


Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)

8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)

Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách. Zpět