Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:slavomira_svobodova:trida:aktuality [2020/01/26 09:51]
ssvobodova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:aktuality [2020/01/26 10:13] (aktuální)
ssvobodova
Řádek 1: Řádek 1:
- 
 ======Školní rok 2019/​2020====== ======Školní rok 2019/​2020======
-\\ 
 Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\ Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\
-\\ +  ​* [[rozvrh|Rozvrh hodin]] 
-\\ +  * [[.:akce:|Přehled akcí]]
-**Seznam sešitů a pomůcek:​**\\ +
- +
-|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\  pracovní sešity **FRAUS "​Český jazyk 6 nová generace 2v1"**,[[https://​ucebnice.fraus.cz/​catalog/​cs/​ii-stupen-cesky-jazyk-nova-generace-cesky-jazyk-6-nova-generace-2v1/​p9716ick2scjngick2scjick2s.html|ISBN_978-80-7489-532-6]] , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si **__tentýž!__** pracovní sešit zakoupí| +
-|**Anglický jazyk**|2x č. 544| +
-|**Matematika**|1x č. 440| +
-|**Dějepis**|1x č. 564| +
-|**Výchova k občanství**|1x č. 544| +
-|**Fyzika**|1x č. 540| +
-|**Přírodopis**|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný\\ budeme vybírat 84,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová)| +
-|**Zeměpis**|1x č460| +
-|**Výchova k občanství**|1x č. 544| +
-|**Hudební výchova**|1x č. 544| +
-|**stitelské práce**|1x č. 524| +
-|**Výtvarná výchova**|1x č. 420| +
-|**Tělesná výchova**|sálová obuv povinně| +
- +
-Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.\\ +
-**Sešity nenadepisovat!!!**\\ +
-Všechny sešity i učebnice nosit obalené!\\ +
-\\ +
-**Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:​**\\ +
-pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí\\ +
- +
-**6. a 7. ročník** - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)\\ +
-**8. a 9. ročník** - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)\\ +
- +
-**Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.**\\ +
- +
-Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.+