Rozvrh hodin

1 2 3 4 5 6 7 8
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:35
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:20
Po Čj-M Nj/Nj M VkO Dn1/Dn2Dn1/Dn2
Út M Aj Vv Vv Z/Z Tp
St F D M Nj/Nj Čj-M
Čt Aj Tv/Tv Tv/Tv Čj-L M Hv
Aj F Z/Z Čj-S M D


Předměty a vyučující:
Čj - český jazyk - Mgr. Slavomíra Svobodová
Čj-M = český jazyk - mluvnice
Čj-L = český jazyk - literatura
Čj-S = český jazyk - sloh
M - matematika - Mgr. Renata Burdová
Aj - anglický jazyk - Mgr. Hana Ingrová
Nj - německý jazyk - Mgr. Zuzana Břenková/Mgr. Jana Lúčová
D - dějepis - Mgr. Martina Ondráčková
Z - zeměpis - Mgr. Svoboda Aleš/Mgr. Daniel Šebesta
Př - přírodopis - Mgr. Kateřina Králová
F - fyzika - Mgr. Hana Slavíčková
Tv - tělesná výchova - Mgr. Josef Jelínek/Mgr. Šárka Katona
Vv - výtvarná výchova- Mgr. Slavomíra Svobodová
Hv - hudební výchova - Mgr. Slavomíra Svobodová
VkO - výchova k občanství - Mgr. Dagmar Černá
Tp - technické práce - Mgr. Renata Burdová
Dn1 - domácí nauky (sk. 1) - Mgr. Martina Ondráčková
Dn2 - domácí nauky (sk. 2) - Mgr. Martina Ondráčková