Toto je starší verze dokumentu!


Rozvrh hodin

1 2 3 4 5 6
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:45
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:30
Po M Čj-M Z Fy Tv/Tv Tv/Tv
Út Čj-L Aj D Vv Vv
St Čj-M VkO/VkO Z M Fy Tp
Čt Čj-L Aj M VkZ Hv Pp/Pp
Aj Čj-S M D


Předměty a vyučující:
Čj - český jazyk - Mgr. Slavomíra Svobodová
Čj-M = český jazyk - mluvnice
Čj-L = český jazyk - literatura
Čj-S = český jazyk - sloh
M - matematika - Mgr. Renata Burdová
Aj - anglický jazyk - Mgr. Hana Ingrová
D - dějepis - Mgr. Martina Ondráčková
Z - zeměpis - Mgr. Jiří Plšek
Př - přírodopis - Mgr. Kateřina Králová
F - fyzika - Mgr. Hana Slavíčková
Tv - tělesná výchova - Mgr. Jiří Plšek/Mgr. Sabina Kocourková
Vv - výtvarná výchova- Mgr. Slavomíra Svobodová
Hv - hudební výchova - Mgr. Slavomíra Svobodová
VkO - výchova k občanství - Mgr. Martina Ondráčková/Mgr. Dagmar Černá
VkZ - výchova ke zdraví - Mgr. Martina Ondráčková
Pp - pěstitelské práce - Mgr. Eva Kulichová/Mgr. Marta Bubláková
Tp - technické práce - Mgr. Renata Burdová