7. A

Školní rok 2020/2021


Organizace školního roku:
1. září - vyučování od 8:00-8:45
2. září - 5 vyučovacích hodin do 12:35 (třídnické hodiny)
3. září - 5 vyučovacích hodin do 12:35 (2 vyučovací hodiny třídnické záležitosti, zbývající 3 vyučovací hodiny dle rozvrhu)
4. září - výuka již dle platného rozvrhu

Další informace k organizaci školního roku naleznetezde.

Seznam sešitů a pomůcek:

Český jazyk1x č. 544, 1x č. 524
Anglický jazyk2x č. 544
Německý jazyk3x č. 544; info o prac. sešitu bude podáno v prvním týdnu výuky
Matematika1x č. 440
Dějepis1x č. 564
Výchova k občanství1x č. 544
Fyzika1x č. 540
Přírodopis1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný zůstává z loňska
Zeměpis1x č. 460
Hudební výchovasešit pokračuje z loňského roku
Pěstitelské práce1x č. 524
Výtvarná výchova1x č. 420
Tělesná výchovasálová obuv povinně

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
Sešity nenadepisovat!!!
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)

Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.