Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/09/10 16:45]
ssvobodova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2020/01/26 10:23]
ssvobodova [Školní rok 2019/2020]
Řádek 2: Řádek 2:
 ======Školní rok 2019/​2020====== ======Školní rok 2019/​2020======
 Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\ Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\
 +  * [[rozvrh|Rozvrh hodin]]
 +  * [[.:​akce:​|Přehled akcí]]
 \\ \\
-**Spalovna SAKO - exkurze**\\ 
-- 17. 9. - úterý\\ 
-- s sebou  dvě hodinové jízdenky, odchod od školy v 7:45 hod., návrat do 12:00 hod., výuka bude končit ve 13:30 hod.\\ 
-\\ 
-\\ 
-**EDOOKIT (elektronická žákovská knížka) - formulář**\\ 
-- prosím o úplné a čitelné vyplnění formuláře,​ který dnes obdržely děti; pošlete zpět, nejlépe zítra 
-\\ 
-\\ 
- 
-**Anglický jazyk**\\ 
-- do 11. 9. donést 287,- Kč na pracovní sešit a slovníček,​ předat paní učitelce Ingrové 
-\\ 
-\\ 
- 
-**Adaptační program**\\ 
-- proběhne v Zamilovaném hájku dne 10. 9.-úterý. Odchod od školy v 08:00 hod., konec vyučování ve 13:30 hod. V případě nepříznivého počasí bude program realizován ve škole. S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv, svačinu, pití, pouzdro. 
-\\ 
-\\ 
- 
-**Třídní schůzky proběhnou dne 10. 9. v 17:30 hod.**\\ 
-\\ 
-**Informace k začátku školního roku:**\\ 
-- zahájení školního roku: sraz před budovou školy v pondělí 2.9. v 8:00 hod., konec v 8:45 hod.\\ 
-- 3. a 4.9. výuka (třídnické práce - rozdávání učebníc, klíčků od šatních skříněk, ...) do 12:35 hod.\\ 
-- 5. a 6.9. výuka dle rozvrhu\\ 
-- provoz jídelny od 3.9.\\ 
-\\ 
- 
 **Seznam sešitů a pomůcek:​**\\ **Seznam sešitů a pomůcek:​**\\
- +|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\pracovní sešity **FRAUS "​Český jazyk 6 nová generace 2v1"​**,​[[https://​ucebnice.fraus.cz/​catalog/​cs/​ii-stupen-cesky-jazyk-nova-generace-cesky-jazyk-6-nova-generace-2v1/​p9716ick2scjngick2scjick2s.html|ISBN_978-80-7489-532-6]] , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si **__tentýž!__** pracovní sešit zakoupí|
-|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\  pracovní sešity **FRAUS "​Český jazyk 6 nová generace 2v1"​**,​[[https://​ucebnice.fraus.cz/​catalog/​cs/​ii-stupen-cesky-jazyk-nova-generace-cesky-jazyk-6-nova-generace-2v1/​p9716ick2scjngick2scjick2s.html|ISBN_978-80-7489-532-6]] , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si **__tentýž!__** pracovní sešit zakoupí|+
 |**Anglický jazyk**|2x č. 544| |**Anglický jazyk**|2x č. 544|
 |**Matematika**|1x č. 440| |**Matematika**|1x č. 440|