Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2020/01/26 10:18]
ssvobodova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2020/07/13 11:34]
jjelinek [6. A]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​6. A ======+====== ​7. A ======
 ======Školní rok 2019/​2020====== ======Školní rok 2019/​2020======
 Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\ Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\
Řádek 33: Řádek 33:
  
 Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách. Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.
- 
-[[ucitel:​slavomira_svobodova:​sidebar|9.A]]