Toto je starší verze dokumentu!


6. A

Školní rok 2019/2020

Informace k organizaci školního roku naleznetezde.

Spalovna SAKO - exkurze - drobná změna!
- návrat do školy do 13:30 hod. - s sebou svačinu, pití, psací potřeby, příp. deštník

Spalovna SAKO - exkurze
- 17. 9. - úterý
- s sebou dvě hodinové jízdenky, odchod od školy v 7:45 hod., návrat do 12:00 hod., výuka bude končit ve 13:30 hod.


EDOOKIT (elektronická žákovská knížka) - formulář
- prosím o úplné a čitelné vyplnění formuláře, který dnes obdržely děti; pošlete zpět, nejlépe zítra

Anglický jazyk
- do 11. 9. donést 287,- Kč na pracovní sešit a slovníček, předat paní učitelce Ingrové

Adaptační program
- proběhne v Zamilovaném hájku dne 10. 9.-úterý. Odchod od školy v 08:00 hod., konec vyučování ve 13:30 hod. V případě nepříznivého počasí bude program realizován ve škole. S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv, svačinu, pití, pouzdro.

Třídní schůzky proběhnou dne 10. 9. v 17:30 hod.

Informace k začátku školního roku:
- zahájení školního roku: sraz před budovou školy v pondělí 2.9. v 8:00 hod., konec v 8:45 hod.
- 3. a 4.9. výuka (třídnické práce - rozdávání učebníc, klíčků od šatních skříněk, …) do 12:35 hod.
- 5. a 6.9. výuka dle rozvrhu
- provoz jídelny od 3.9.

Seznam sešitů a pomůcek:

Český jazyk2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444
pracovní sešity FRAUS „Český jazyk 6 nová generace 2v1“,ISBN_978-80-7489-532-6 , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si tentýž! pracovní sešit zakoupí
Anglický jazyk2x č. 544
Matematika1x č. 440
Dějepis1x č. 564
Výchova k občanství1x č. 544
Fyzika1x č. 540
Přírodopis1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný
budeme vybírat 84,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová)
Zeměpis1x č. 460
Výchova k občanství1x č. 544
Hudební výchova1x č. 544
Pěstitelské práce1x č. 524
Výtvarná výchova1x č. 420
Tělesná výchovasálová obuv povinně

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.
Sešity nenadepisovat!!!
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

6. a 7. ročník - výkresy A3 (20 ks) a výkresy A4 (10 ks)
8. a 9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks)

Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.