Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/09/10 16:45]
ssvobodova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/09/11 12:05] (aktuální)
ssvobodova
Řádek 2: Řádek 2:
 ======Školní rok 2019/​2020====== ======Školní rok 2019/​2020======
 Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\ Informace k organizaci školního roku naleznete[[http://​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\
 +\\
 +**Spalovna SAKO - exkurze - drobná změna!**\\
 +- návrat do školy do 13:30 hod.
 +- s sebou svačinu, pití, psací potřeby, příp. deštník
 +\\
 \\ \\
 **Spalovna SAKO - exkurze**\\ **Spalovna SAKO - exkurze**\\