9. třída

Organizace školního roku 2020/2021

1. září - vyučování od 8:00-8:45

2. září - 5 vyučovacích hodin do 12:35 (třídnické hodiny)

3. září - 5 vyučovacích hodin do 12:35 (2 vyučovací hodiny třídnické záležitosti, zbývající 3 vyučovací hodiny dle rozvrhu)

4. září - výuka již dle platného rozvrhu

Pomůcky pro školní rok 2020/2021

Český jazyk 2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444

Anglický jazyk 2x č. 544

Německý jazyk 2x č. 544

Matematika 1x č. 440

Dějepis 1x č. 564

Výchova k občanství 1x č. 544

Fyzika 1x č. 540

Chemie 1x č. 564, na písemky 524

Přírodopis 1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný zůstává z loňska

Zeměpis 1x č. 460

Hudební výchova 1x č. 544

Volba povolání 1x č. 524

Informatika 1x č. 524

Výtvarná výchova 1x č. 420

Tělesná výchova sálová obuv povinně

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy: pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.