Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/09/12 14:11]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/09/23 13:20] (aktuální)
zkonecna
Řádek 5: Řádek 5:
 __Zkratky:​__\\ __Zkratky:​__\\
 PÍS - písanka\\ PÍS - písanka\\
-PS - matematika ​pracovní sešit\\+PS - pracovní sešit\\
 PS k ŽA - pracovní sešit k živé abecedě\\ PS k ŽA - pracovní sešit k živé abecedě\\
 PL - pracovní list\\ PL - pracovní list\\
Řádek 14: Řádek 14:
 s. str. - strana\\ s. str. - strana\\
 SP - samostatná práce\\ SP - samostatná práce\\
 +
 +==== pondělí 23.9. ====
 +  - AJ
 +  - ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,​...),​ písanka str.18, vyvození písmenka Ee - Živá abeceda str.9 /1,2 plus červeně zakroužkuj Eeéě v básničce nahoře
 +  - M - PL číslice 1, sešit M - číslice 1, hra s kartičkami čísel, PS do M str.13 cv. Vyznač. Dokresli.
 +  - PRV - hra se jmény, PS s.9 celá, řízený rozhovor: čísla 150, 155, 158, 112, nemluvit s cizími lidmi, nic si od nich nebrat...
 +  - HV - písnička Žabička zelená, Krávy, krávy plus omalovánka,​ poslech CD - zvuky a tóny
 +
 +==== Pondělí 16.9. - středa 18.9 ====
 +  * ČJ - živá abeceda po str.7 včetně, Písanka po str.13včetně
 +  * M - po str.10, str.11 - nakreslit květiny
 +  * PRV - s.7
  
 ==== ČTVRTEK 12.9.2019 ==== ==== ČTVRTEK 12.9.2019 ====